Slovo jednatele

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás přivítat na webových stránkách společnosti Masarykova Nemocnice Rakovník s.r.o., která je vlastníkem a provozovatelem Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Těší nás Váš zájem a důvěra, se kterou jste se obrátili na naši nemocnici v Rakovníku.

Podmínky pro činnost nemocnic v České republice nejsou v posledních letech dobré a bohužel se zhoršují. Skutečné a klíčové problémy systému zdravotní péče nejsou řešeny a místo toho jsme svědky okrajových změn, spočívajících v podstatě v pouhém přilévání peněz daňových poplatníků do nereformovaného systému. Důsledkem je narůstající a zvyšující se nedostatek lékařů, neodpovídající finanční ohodnocení spojené s chronickým fyzickým i psychickým přetížením. Odchod zdravotníků mimo zdravotnictví je jen logickým důsledkem. Stejně závažná je narůstající nedostupnost části péče a regionální rozdíly v ní. Připočteme-li k tomu nespravedlivý systém financování lůžkové péče a narušování konkurenčního prostředí nemocnic selektivními dotacemi vybraným poskytovatelům, jsme svědky nepříznivého stavu, ve kterém se nemocnice nacházejí.

Malé a regionální nemocnice jsou ovlivněny o to více, že kvůli své omezené velikosti mají malý prostor se nepříznivým podmínkám bránit.

Bylo by neseriózní tvrdit, že nemocnice v Rakovníku není výše popsanou situací ovlivněna. Určitě se shodneme na tom, že v minulosti prožívala lepší období.

Možnosti změny nejsou jednoduché, jde o doplnění personálního obsazení nemocnice, změny v organizaci péče, v realizaci investic ke zlepšení vzhledu a prostředí pro pacienty.

V souvislosti s koncem tzv. rámcových smluv čeká nemocnici obhajoba struktury péče. Cesta k úspěšné obhajobě vede mimo jiné přes potřebné personální obsazení nemocnice, průběžné investice, přes dobrou firemní kulturu, optimální podmínky pro činnost lékařů a zdravotníků, spolupráci s ostatními poskytovateli zdravotní péče a také přes potřebnou úroveň komunikace s pacienty a snahu naplňovat jejich potřeby.

Mohu ujistit jak pacienty, tak zaměstnance nemocnice, že majitelé i vedení společnosti budou činit takové kroky, které povedou nejenom k udržení funkční nemocnice a zachování potřebné péče, ale zajistí i její dlouhodobou udržitelnost.

 

MUDr. Tomáš Jedlička

Kontaktní formulář

  •