Potřebujete se objednat na vyšetření? Využijte níže uvedená telefonní čísla: 

Interna - recepce
interní
, diabetologická, kardiologická, hematologická, gastro, endokrinologie, osteologie, denzitometrie, neurologie

313  513 434

Chirurgie -recepce
chirurgická, cévní, traumatologická, urologická, proktologie

313  513 434

Gynekologie - recepce

„slouží k centrálnímu objednání na jakoukoli službu gyn.por. oddělení“

313  513 434

 Alergologická ambulance

313 525 248

Onkologická ambulance

313 525 404

RDG + SONO + CT

313 525 393

Anesteziologická ambulance
předoperační vyšetření

313  513 434

Ambulance bolesti

313  513 434

Rehabilitace
včetně fyzioterapie

313 525 232

Náběrové centrum OKL
nemocnice

313 525 316

Náběrové centrum OKL
náměstí ( vedle Spořitelny)

734 603 466