MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU

ceník placených zdravotních služeb

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj (č. 212 a 214) 500,-/den
Nadstandardní pokoj (č. 201) 600,-/den
Doprovod na nadstandardním pokoji (č. 201) 250,-/den
Vyšetření na žádost Policie ČR 400,-
ENTONOX - inhalační analgetikum (kolonoskopie/30 min.) 500,-
ENTONOX - inhalační analgetikum (gastroskopie/5 min.) 100,-
Denzitometrie bez doporučení lékaře (2 snímky) 1000,-
Denzitometrie bez doporučení lékaře (3 snímky) 1500,-

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Nadstandardní pokoj 350,-/den
Doprovod na nastandardním pokoji (do 6 let věku zdarma) 250,-/den
Piercing 200,-
Turbocast 0,8 Kč/cm2
Orficast 5 Kč/cm
Orfitube 300 Kč 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

 

Nadstandardní pokoj 600,-/den
Nadstandardní pokoj (na oddělení šestinedělí) 1000/den
Pobyt doprovodu na nadstandardním pokoji šestinedělí a gynekologie 1000/den
2. a další doprovod rodičky na porodním sále 1000,-
Předporodní kurz 500,-
Doprovod vybraným lékařem k porodu 15000,-
UZV vyšetření na žádost pacientky 350,-
3D UZV video 1000,-
2D UZV video 150,-
Foto 3D 200,-
Foto 2D 100,-
UZV video (kombinace 2D a 4D) 1000,-
Umělecký otisk placenty 600,-
Foto dítěte při porodu císařským řezem (CD) 500,-
UZV 20. týden těhotentství (podrobný) 1000,-
UZV ve 36.-37. týdnu těhotenství na přání klientky 300,-
CTG vyšetření mezi 35.-40. týdnem těhotenství 300,-
   
VIP program pro těhotné I  zahrnující UZ vyšetření při každé návštěvě,  
fotografie z každého UZ vyšetření, natočení DVD s 4D ultrazvukovým  
záznamem plodu, natáčení CTG záznamu od 32. týdne, kontroly   
v těhotenské poradně možné až do 18 hod., konzultace po telefonu  
24 hodin denně (platí pro ambulanci v Rakovníku) 3500,-
   
VIP program pro těhotné II zahrnující 5x UZ vyšetření během těhotenství  
s fotografií, 3D foto mezi 24.-27. týdnem, kontroly v těhotenské poradně  
v pondělí do 18 hod., konzultace po telefonu 24 hodin denně (platí pro  
ambulanci v Rakovníku) 2000,-
CD z operačního zákroku  200,-
Vyšetření krevní skupiny + Rh 140,-
Vyšetření chlamýdií 249,-
Vyšetření cytologie LBC + HPV bez typizace 500,-
Vyšetření HPV + typizace 1700,-
Vyšetření LBC + HPV typizace 2000,-
Žádost o umělé přerušení těhotenství UPT (Diagnostika těhotenství + sepsání žádosti o UPT) 1000,-
UPT do 8. týdne 3300,-
UPT od 8. do 12. týdne 3600,-
Farmakologické UT do 7. týdne 3300,-
Přeočkování po UUT v případě Rh negativní KS 1000,-
Sterilizace na žádost pacientky z jiných než zdravotních důvodů 14000,-
Posunutí menstruace na vlastní žádost s vystavením receptu 150,-
Oboustranná labioplastika 10400,-
Vytětí jizvy po episiotomii 4500,-
Perineoplastika z kosmetických důvodů 12000,-
Korekce jizvy po císařském řezu, laparoskopii 8500,-
Prevence srůstů po císařském řezu (přípravek 4DryField® PH) 3g 3500,-
Odstranění panenské blány, rozšíření otvoru v panenské bláně 3500,-
Rekonstrukce panenské blány 7500,-
Léčba vaginizmu a bolestí vulvy 60,-
Zavedení IUD 1000,-
IUD zakoupené v ambulanci 600,-
ENTONOX - inhalační analgetikum/30 min. 500,-
Zavedení nitroděložního tělíska (Zavedení IUD) 1000,-
Pzn - Porod - výše zálohy u nepojištěných klientek 20000,-
1.Trimestrální screenig 2000,-
Cytologie 200,-

 

ODDĚLENÍ CENTRA NÁVAZNÉ PÉČE

Nadstandardní pokoj 250,-/den

 

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ (RDG)

Vypalování CD a DVD (RTG+CT vyšetření) 50,-
DRG plic 200,-

 

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Laser/15 min. 60,-
Biolampa/15 min. 20,-
Tape/1 cm 1,-
SOLUX - předehřátí 40,-
Rázová vlna 400,-
Kryoterapie 200,-

PRAKTIČNÍ LÉKAŘI

Vstupní prohlídka 300,-
Preventivní prohlídka na žádost pacienta 300,-
Řidičský průkaz 300,-
Řidičský průkaz po 60 letech věku 200,-
Zdravotní průkaz 150,-
Zbrojní průkaz 400,-

 

ADMINISTRATIVNÍ A OSTATNÍ ÚKONY (VŠECHNA ODDĚLENÍ)

Administrativní úkony (např.výpis ze zdr.dokumentace, vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu apod.) 200,-
Kopírování dokumentů A4 5,-/str.
Kopírování dokumentů A3 10,-/str.
Přeprava sanitním vozem na doporučení lékaře 15,-/km
Přeprava sanitním vozem - TAXI 20,-/km
Vjezd do areálu nemocnice 10,-

VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O UMÍSTĚNÍ DO DD U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

Vyplnění žádosti do DD u hospitalizovaných pacientů 200,-
Kultivace moči (negativní) 60,-
Kultivace stolice (negativní) 230,-
RDG plic 200,-
Ostatní viz ceník OKL  

 

PATOLOGIE

Náklady spojené s uložením lidských pozůstatků (po uplynutí 48 hod.od úmrtí nebo provedení pitvy – s výjimkou víkendů) 400,-/den

MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU

ceník placených laboratorních služeb

Biochemie

 
Urea 30,-
Kreatinin 30,-
Kyselina močová 50,-
Sodík 30,-
Draslík 30,-
Chloridy 20,-
Osmolalita 20,-
Vápník 60,-
Fosfor 30,-
Hořčík 40,-
Železo 70,-
Vazebná kapacita železa 80,-
Bilirubin 30,-
Bilirubin konjugovaný 30,-
Laktátdehydrogenáza 40,-
ALT 30,-
AST 30,-
GMT 40,-
Kreatinkináza 70,-
Cholinesteráza 50,-
Fosfatáza alkalická 30,-
Alfa-amyláza 80,-
Cholesterol 50,-
HDL Cholesterol 50,-
Triacylglycerol 70,-
Celková bílkovina 20,-
Albumin 20,-
Imunofixační ELFO 1150,-
ELFO séra 70,-
   

Speciální vyšetření

 
Thyreoidální stimulační hormon 170,-
Trijodthyronin celkový 120,-
Thyroxin celkový 120,-
Thyroxin volný 170,-
Anti TG 400,-
Anti TPO 400,-
Ferritin 220,-
PSA 250,-
PSA volná frakce 390,-
Digoxin 260,-
Teofylin 270,-
Troponin T 980,-
Myoglobin 280,-
CKMB mass 130,-
Natriuretický peptid 850,-
Choriongonadotropin (hCG) 200,-
Parathormon PTH 600,-
   

Hematologie a koagulace

 
Krevní obraz 30,-
Krevní obraz + diferenciál 70,-
Sedimentace erytrocytů 30,-
Quickův test - INR 30,-
APTT - poměr 90,-
Fibrinogen 520,-
D - dimery 210,-
Imunoglobulin G 20,-
Imunoglobulin A 160,-
Imunoglobulin M 170,-
Imunoglobulin E 330,-
Transferin 160,-
CRP 150,-
Glukóza 30,-
Glykovaný hemoglobin A1c 200,-
Laktát 60,-
   

Vyšetření moči

 
Močovina 30,-
Kreatinin 30,-
Kyselina močová 50,-
Sodík 30,-
Draslík 30,-
Chloridy 20,-
Osmolalita 20,-
Vápník 50,-
Hořčík 40,-
Fosfor 30,-
Alfa-amyláza 80,-
Celková bílkovina 20,-
Mikroalbuminurie 130,-
Clearance kreatininu 10,-
Moč chemicky 20,-
Moč chemicky a mikroskopicky 50,-
Glukóza 30,-
Drogový screening 400,-
Těhotenský test 100,-
   

Imunohematologie

 
Krevní skupina 140,-
Screening protilátek 160,-
Krevní skupina opis 50,-
   

Infekční sérologie

 
Anti HAV 350,-
Anti HAV IgM 350,-
HBsAg 350,-
Anti HBs 350,-
Anti HBc 350,-
Anti HBc IgM 350,-
HBeAg 230,-
Anti Hbe 350,-
HIV Ag + Ab 550,-
Anti HCV 365,-
CMV protilátky komplet 900,-
EBV protilátky komplet 1800,-
IM protilátky + titrace 500,-
Mycoplasma pneumoniae, 1200,-
Chlamydia pneumoniae 1200,-
Chlamydia trachomatis 1200,-
Borrelia burgdorferi 850,-
WB Borrelie komplet 4800,-
Toxoplazma protilátky 1200,-
Toxoplazma avidita 900,-
Vyšetření na syfilis 600,-
Anti Helicobacter pylori 150,-
   

Ostatní vyšetření

 
Okultní krvácení - FOB 110,-
OGTT komplet 60,-
ASLO 100,-
Revmatoidní faktor 400,-
   

Přímý průkaz agens

 
Helicobacter pylori 740,-
Clostridium 980,-
Streptococcus pneumoniae 490,-
Legionella pneumophilla 490,-
   

Hlavní mikrobiologická vyšetření

 
Stolice, rektální výtěr  
Základní vyšetření vzorku:  
Stolice kultivačně 95,-
Kultivace anaerobní + mikroaerofilní 83,-
Následná identifikační vyšetření  
Identifikace podrobná (1-2) od 319,- do 638,-
Serotypizace (1-10) od 25,- do 250,-
Citlivost na ATB (1-4) od 38,- do 152,-
Identifikace orientační (1-2) od 39,- do 78,-
Mikroskopické vyšetření 67,-
Mykologická kultivace 130,-
Stolice na rotaviry a adenoviry 302,-
   

Moč, Urikult

 
Základní vyšetření vzorku  
Kultivace moče kvantitativní 62,-

Následná identifikační vyšetření společná pro moč i urikult

 
Identifikace podrobná (1-2) od 315,- do 630,-
Citlivost na ATB )1-4) od 38,- do 152,-
Identifikace orientační (1-2) od 38,- do 76,-
Mykologická kultivace 130,-
   

Sputum

 
Základní vyšetření vzorku  
Kultivace z respiračního traktu 63,-
Mykologická kultivace 130,-
Mikroskopické vyšetření 70,-
Identifikace orientační 38,-
Následná identifikační vyšetření  
Identifikace podrobná (1-2) od 320,- do 640,-
Identifikace orientační 38,-
Citlivost na ATB (1-3) od 39,- do 117,-
Identifikace C.albicans 504,-
   
   

Výtěr z horních cest dýchacích - krk, nos, tonsilly

 
Základní vyšetření vzorku  
Kultivace z respiračního traktu 63,-
Identifikace orientační 38,-
Následná identifikační vyšetření  
Identifikace orientační (1-2) od 38,- do 74,-
Identifikace podrobná (1-2) od 320,- do 640,-
Citlivost na ATB (1-3) od 39,- do 117,-
Mykologická kultivace 130,-
Mikroskopické vyšetření 67,-
   

Výtěr z ucha, oka

 
Základní vyšetření vzorku  
Kultivace klinického materiálu 120,-
Mykologická kultivace 130,-
Identifikace orientační 38,-
Následná identifikační vyšetření  
Identifikace podrobná (1-2) od 315,- do 640,-
Citlivost na ATB (1-2) od 39,- do 78,-
Identifikace C. albicans 504,-
Identifikace orientační (1-2) od 38,- do 76,-
Mikroskopické vyšetření 67,-
   

Hnis, punktát, stěr z rány

 
Základní vyšetření vzorku  
Kultivace klinického materiálu 120,-
Mykologická kultivace 130,-
Identifikace orientační 38,-

Následná identifikační vyšetření

 
Identifikace orientační (1-2) od 38,- do 76,-
Identifikace podrobná (1-2) od 319,- do 638,-
Citlivost na ATB (1-2) od 39,- do 78,-
Citlivost na ATB anaerobní (1-2) od 110,- do 120,-
Identifikace C. albicans 504,-
Mikroskopické vyšetření 67,-
Kultivace anaerobní + mikroaerofilní 83,-
   

Cílené vyšetření na kapavku

 
Základní vyšetření  
Kultivace na GO 94,-
Následná identifikační vyšetření  
Identifikace orientační 38,-
Mikroskopické vyšetření 67,-
Identifikace podrobná 320,-
Citlivost na ATB mikroaerofilní 107,-
   

Výtěr z urethry, pochvy a hrdla děložního

 
Základní vyšetření  
Kultivace klinického materiálu 120,-
Mykologická kultivace 130,-
Identifikace orientační 37,-
   
Následná identifikační vyšetření  
Mikroskopické vyšetření (1-2) od 67,- do 134,-
Identifikace orientační (1-2) od 38,- do 76,-
Identifikace podrobná (1-3) od 320,- do 960,-
Citlivost na ATB (1-4) od 39,- do 156,-
Kultivace anaerobní + mikroaerofilní (1-2) od 81,- do 162,-
Citlivost na ATB anaerobní (2) 214,-
Identifikace C. albicans 504,-
   

Průkaz mykoplazmat a ureaplazmat ze sliznic

 
Základní vyšetření  
Identifikace MPL/UPL (2) 364,-
Další eventuelní vyšetření  
Ciltivost na ATB (2) 78,-
MOP (mikroskopický obraz poševní)  
Mikroskopické stanovení MOP 46,-
   

Vyšetření hemokultury - OXOID SIGNAL

 
Základní vyšetření  
Základní kultivace materiálu 233,-
Anaerobní vyšetření 216,-
Mikroskopické vyšetření 70,-
Mykologická kultivace 130,-
Další eventuelní vyšetření  
Identifikace orientační 38,-
Identifikace podrobná 320,-
Ciltivost na ATB (1-2) od 39,- do 78,-
Citlivost na ATB anaerobní (1-2) 214,-
Identifikace C. albicans 504,-
   

Vyšetření likvoru

 
Základní vyšetření  
Základní kultivace likvoru 170,-
Mikroskopické vyšetření 70,-
Identifikace orientační 38,-
Mykologická kultivace 130,-
Další eventuelní vyšetření  
Identifikace orientační 38,-
Identifikace podrobná 320,-
Identifikace C. albicans 504,-

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.