Oddělení Centra návazné péče

Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou lékařskou péči. K dispozici je celkem 60 lůžek.