Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje základní interní diagnostiku a léčebnou péči, včetně intenzivní péče na JIP, hemodialýzu a provoz specializovaných ambulancí. Velice úzce také spolupracuje s klinickými pracovišti fakultních nemocnic.