Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení je klasickým oddělením okresního typu, které poskytuje veškerou péči spadající do této kategorie neboli plánované operace v celém spektru operativy kromě nejtěžších operací, např. operací na slinivce břišní.

Poměrně rozsáhlou i úzce specializovanou péči poskytujeme v oblasti traumatologie.

Pro chirurgickou léčbu máme k dispozici 56 lůžek na dvou odděleních. Celkově ročně provádíme cca 1200–1500 velkých operací.