Informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a zákaz návštěv v Masarykově nemocnici Rakovník

Zákaz návštěv v Masarykově nemocnici Rakovník z důvodu výskytu onem. COVID-19 

 

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,
z důvodu vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu platí do 9.3.2020 omezení návštěv na lůžkových odděleních nemocnice a od 10.3.2020 zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních nemocnice. 

Návštěva je možná do 9.3.2020 včetně v případě, že nemáte zjevné, ale ani nastupující příznaky respiračního onemocnění a v posledních 14 dnech jste nebyli v oblastech se zvýšeným výskytem onemocnění ani ve styku s nemocnou osobou. Opatření je vydáváno jak v zájmu ochrany personálu nemocnice, tak především hospitalizovaných pacientů, u kterých by mohlo dojít přenosem onemocnění k významnému zhoršení jejich zdravotního stavu. 

Opatření platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

dovoluji si vám poskytnout několik informací z důvodu narůstající počtu výskytu onemocnění COVID-19.

Předně je třeba konstatovat, že se nejedná se o tzv. vysoce nebezpečnou nákazu a její průběh je u většiny obyvatel podobný chřipce. Komplikovaný průběh se vyskytuje především u starších pacientů s dalšími onemocněními a u pacientů se sníženou imunitou. Není proto důvodu k panice a neadekvátním opatřením.

Průběh onemocnění je charakterizován především horečkou vyšší než 38 st. a kašlem. Vyšší nebezpečí nákazy je v případě pobytu v oblastech s četnějším výskytem onemocněním či úzkým kontaktem s osobou jevícím příznaky onemocnění nebo u které se onemocnění následně projevilo.

Podobně jako v případě chřipky by se negativní společenský vliv projevil především za situace hromadného a rychle nastupujícího výskytu nákazy u velkého počtu obyvatel.

Proto jedněmi z nejdůležitějších opatření, která brání rychlému přenosu nákazy, jsou režimová opatření a omezení kontaktu potenciálních pacientů se zdravými osobami.

Není proto důvodné v případě podezření či nastupujících a lehkých příznaků osobně navštívit lékaře či nemocnici, ale konzultovat stav s orgány hygienické služby a domluvit se na dalším postupu. 

Na základě aktuální situace vydalo Ministerstvo zdravotnictví následující doporučení: 

  1. v případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami
  2. telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice (KHS), kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy
  3. důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem

Výše uvedenými opatřeními není dotčeno právo kontaktovat záchrannou službu na lince 155 v případě závažného zdravotního stavu. 

V případě dotazů je možné využít infolinku Státního zdravotního ústavu v Praze na non-stop tel. čísle 724 810 106 nebo 725 191 367.

V Rakovníku, 9.3. 2020

MUDr. Tomáš Jedlička
ředitel nemocnice

Ke stažení: Zákaz návštěv, Informace