Opatření Masarykovy nemocnice Rakovník v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Do odvolání se přerušuje poskytování plánované a odkladné péče v ambulantním i lůžkovém provozu nemocnice.
Poskytování akutní a neodkladné péče zůstává beze změny.

Opatření MNR v souvislosti s COVID-19

(informace pro pacienty)

S účinností od pondělí 16. března 2020 vyhlásila Masarykova nemocnice Rakovník následující opatření:

 • Do odvolání se přerušuje poskytování plánované a odkladné péče v ambulantním i lůžkovém provozu nemocnice.
 • Poskytování akutní a neodkladné péče zůstává beze změny.
 • Masarykova nemocnice Rakovník žádá o respektování dalších opatření:
  1. máte-li příznaky respiračního onemocnění (kašel, zvýšená teplota, dušnost)a byl/a-li jste v rizikové zemi nebo byl/a-li jste v kontaktu s osobou, která přijela z rizikových oblastí, má nařízenou karanténu či měla příznaky akutního respiračního onemocnění, postupujte dle instrukcí Ministerstva zdravotnictví: zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktuje linku 1212, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy
  2. důsledně dodržujte zásady osobní hygieny, častosi myjte ruce mýdlem a teplou vodou, máte-li, používejte dezinfekční prostředky s účinkem proti virům. Při nezbytném pohybu na veřejnosti používejte k ochranně cokoliv, co máte k dispozici (šátek či roušku, kterými kryjte ústa i nos, optimálně respirátor FFP3 a brýle). Nedotýkejte se obličeje.
  3. potřebujete-lis uvedenými příznaky nebo dalšími akutními problémy navštívit zdravotnické zařízení, zkontaktujte nejprve svého praktického lékaře. V případě jeho nepřítomnosti vám bude v Masarykově nemocnici Rakovník poskytnuta akutní péče na příjmových ambulancích a Lékařské pohotovostní službě
  4. ve vážných případech kontaktujte záchrannou službu na lince 155

Prosíme, respektujte tato opatření, v případě potřeby konzultace Vašeho zdravotního stavu se spojte se svým lékařem nejprve telefonicky.